Projecte de solidaritat Mirada Oberta amb Gàmbia

Facebook

  • Wix Facebook page

>>

Unomasuno és una ONG que pretén sensibilitzar el nostre entorn social i cooperar amb comunitats d’un entorn desfavorit. Aquesta ONG treballa per micro-projectes amb la intenció de vincular l’ensenyament dels centres educatius dels països del nord amb la sensibilització de les problemàtiques reals de les poblacions desfavorides de països del sud: COOPERAR I SENSIBILITZAR. Unomasuno vol traspassar la freda vinculació econòmica proposant un nou camp de relació més humà i més actiu per generar un vincle entre qui ajuda i el que és ajudat. BENEFICI MUTU.

 

Paraigua sota el qual s’acull Mirada Oberta

Unomasuno

Més informació:

Dossier de Unomásuno