Projecte de solidaritat Mirada Oberta amb Gàmbia

Facebook

  • Wix Facebook page

>>

Mirada Oberta a l'escola

Dins del marc del projecte de cooperació amb Gàmbia i com un dels eixos vertebradors del pla anual de l’escola, volem vincular les activitats habituals d’aula i curs amb el concepte de cooperació i el valor de la solidaritat.

 

Pensem que dins l’entorn escolar cal promoure el despertar dels diferents interessos personals i és per això que ens prenem aquest projecte com a “excusa” per donar al nostre alumnat aquelles eines que els ajudin a reconèixer en cada un d’ells actituds de cooperació, col·laboració i solidaritat.

 

Sovint no és tan important el qui sinó el què, i és per això que creiem que una de les claus del projecte és percebre en un mateix la capacitat d’ajudar, independentment de qui rebi l’ajuda.